Tue. Jun 25th, 2019

Ushtria e Kosovës për 10 vite do t’i ketë kapacitetet e plota

Ushtria e Kosovës do të ketë punë të mëdha gjatë një periudhe kohore prej 10 vjetësh, për t’u bërë dhe shndërruar në Ushtri me kapacitete të plota.

Transformimi i Forcave të Sigurisë së Kosovës në Ushtri me kapacitete të plota, parashihet me fillimin e transformimit të saj përmes tri ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës
shtyp rek,llamen per te pare videon